EN  |  DE  |  RU  |  CZ  |  SK

ONLINE PODPORA

PONDELOK-PIATOK: 08:00–16:00

ks
tlmiče nárazu
km
bezpeč. zvodidlá
km
pasívna bezpečnosť
ks
doplnkové zar.

Bezpečnostné zariadenia​

Zvodidlá, tlmiče nárazu, retroreflexné dopravné gombíky, signalizačné zariadenia a iné pre zvýšenie bezpečnosti na cestách. 

SAFETY | Zvodidlá

Prispeli sme k zvýšeniu bezpečnosti mnohých ciest v niekoľkých európskych krajinách, krátkou lehotou dodania a následnou kvalitou osadenia zvodidiel.

SAFETY | Tlmiče nárazov

Osadzovaním bezpečnostných zariadení do určených kolíznych bodov komunikácií sme výrazným spôsobom prispeli k zníženiu následkov pri dopravných nehodách.

SAFETY | Pasívna bezpečnosť

Zavedením konštrukcie s pasívnou bezpečnosťou sme schopní eliminovať vytvorenú prekážku pri vozovke, ktorú tvorí portál veľkoplošnej značky alebo mýtnej brány.

SAFETY | RETROREFLEXNÉ GOMBÍKY

Doplňujeme cez deň neviditeľné, v noci a za zhoršených klimatických podmienok jasne svietivé retroreflexné dopravné gombíky na vozovke.

Bezpečnostné zariadenia​

ZVODIDLÁ
41%
TLMIČE NÁRAZU
35%
PASÍVNA BEZPEČNOSŤ
19%
DOPLNKOVÉ ZARIADENIA
5%

Čo o nás hovoria?

ks
tlmiče nárazu
km
bezpeč. zvodidlá
km
pasívna bezpečnosť
ks
doplnkové zar.

KTO SME?

Stojíme na pevných, rokmi preverených základoch a neustále ideme dopredu. Vyrábame a montujeme dopravné značenie, bezpečnostné cestné prvky a zariadenia. Naše skúsenosti a kvalitné technické vybaveniene uplatňujeme tiež pri opravách a údržbe ciest, rekonštrukciách centier miest a ďalších stavebných prácach.

AKTUÁLNE

by admin

Rozšírením našich činností sme začiatkom roka 2021 pristúpili k úprave nových skladových priestorov, ktoré budú nevyhnutné pre plnenie našich činností…

KONTAKT

SAROUTE, s.r.o.
Mládežnická 326
017 01 Považská Bystrica
Slovak republic

SLOVENSKO:
+421-903-822-022

ČESKO:
+420-724-206-393

RAKÚSKO:
+43-676-407-5104

ONLINE PODPORA:
PONDELOK-PIATOK:
08:00–16:00