EN  |  DE  |  RU  |  CZ  |  SK

ONLINE PODPORA

PONDELOK-PIATOK: 08:00–16:00

km
zimná údržba
km
letná údržba
x
opravy mostov
tis. bm
oprava múrov

Oprava a údržba ciest

Pravidelnou starostivosťou o cesty a ich okolie zabezpečujeme komfortnú jazdu v lete a j v zimnom období. 

CARE | ZIMNÁ ÚDRŽBA

Upravovaním a udržiavaním ciest zmierňujeme následky v priebehu zimného obdobia. Komplexnou starostlivosťou sa staráme o zjazdnosť a bezpečnosť.

CARE | LETNÁ ÚDRŽBA

Zabezpečujeme všetky práce na letnej údržbe – opravy ciest, kosenie a starostlivosť o zeleň.

CARE | OPRAVA MOSTOV

Opravujeme a predlžujeme životnosť objektov cestného telesa – mostov i priepustov, vrátane úpravy vodných tokov.

CARE | OPRAVA MÚROV

Oprava múrov popri cestách je rovnako dôležitá, ako starostlivosť o samotné cesty. Ich správnou a včasnou opravou predídeme neočakávaným zosuvom.

Oprava a údržba ciest

ZIMNÁ ÚDRŽBA​
28%
LETNÁ ÚDRŽBA​
32%
OPRAVA MOSTOV​
16%
OPRAVA MÚROV​
24%

Čo o nás hovoria?

km
zimná údržba
km
letná údržba
x
opravy mostov
tis. bm
oprava múrov

KTO SME?

Stojíme na pevných, rokmi preverených základoch a neustále ideme dopredu. Vyrábame a montujeme dopravné značenie, bezpečnostné cestné prvky a zariadenia. Naše skúsenosti a kvalitné technické vybaveniene uplatňujeme tiež pri opravách a údržbe ciest, rekonštrukciách centier miest a ďalších stavebných prácach.

AKTUÁLNE

by admin

Rozšírením našich činností sme začiatkom roka 2021 pristúpili k úprave nových skladových priestorov, ktoré budú nevyhnutné pre plnenie našich činností…

KONTAKT

SAROUTE, s.r.o.
Mládežnická 326
017 01 Považská Bystrica
Slovak republic

SLOVENSKO:
+421-903-822-022

ČESKO:
+420-724-206-393

RAKÚSKO:
+43-676-407-5104

ONLINE PODPORA:
PONDELOK-PIATOK:
08:00–16:00