EN  |  DE  |  RU  |  CZ  |  SK

Vyhľadať

ONLINE PODPORA

PONDELOK-PIATOK: 08:00–16:00

PODPORA A OBCHOD

+421 903 822 022

ONLINE PODPORA

PONDELOK-PIATOK: 08:00–16:00

PROJEKTOV
ROKOV
PRACOVNÍKOV
MECHANIZMOV

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Partneri spoločnosti

Každý deň pracujeme na rôznych projektoch pripravovaných v rámci celej EU. Počas histórie spoločnosti sme zrealizovali desiatky projektov, ktoré nás utvrdzujú a posúvajú dopredu v poskytovaní ďalších profesionálnych a odborných riešení. 

Projekty: Realizácia DZ na úseku rýchlostných ciest R1 v Nitre, Zimná údržba ciest II. a III. triedy Moravsko-slezkého a Olomouckého kraja, Realizácia bezpečnostných prvkov a dopravného značenia D1 úseku križovatka Žilina-Brodno.
Lokácia: Slovenská republika, Česká republika
Riešenia: sign, safety

Projekty: Vodorovné dopravné značenie, Zvislé dopravné značenie, Bezpečnostné prvky
Lokácia: Slovenská republika
Riešenia: sign, safety

Projekty: vodorovné a zvislé značenie diaľnic a rýchlostných ciest,
diaľnica D2 Praha – Brno, Brno – Ostrava
Lokácia: Česká republika
Riešenia: sign, safety

Projekty: Realizácia zvislého a vodorovného dopravného značenia
Lokácia: Slovenská republika
Riešenia: sign, safety

Projekty: Zvislé a vodorovné dopravné značenie, zvodidlá, tlmiče nárazov.
Lokácia: Slovenská republika
Riešenia: sign, safety, build

Projekty: Vodorovné dopravné značenie, Zvislé dopravné značenie, Bezpečnostné prvky
Lokácia: Slovenská republika
Riešenia: sign, safety

Projekty: Vodorovné dopravné značenie, Zvislé dopravné značenie, Bezpečnostné prvky.
Lokácia: Slovenská republika
Riešenia: sign, safety

Projekty: Realizácie a opravy Tlmičov nárazu, Vodorovné dopravné značenie, Bezpečnostné prvky.
Lokácia: Slovenská republika
Riešenia: sign

Projekty: Vodorovné dopravné značenie, Zvislé dopravné značenie, Bezpečnostné prvky.
Lokácia: Slovenská republika
Riešenia: sign, safety, care

Projekty: Vodorovné dopravné značenie, Zvislé dopravné značenie, Bezpečnostné prvky
Lokácia: Slovenská republika
Riešenia: sign, safety, care

Projekty: Vodorovné dopravné značenie, Údržba letiskových plôch
Lokácia: Česká republika
Riešenia: sign, care

Projekty: Vodorovné dopravné značenie
Lokácia: Slovenská republika
Riešenia: sign

Projekty: Výstavba a rekonštrukcia ciest
Lokácia: Slovenská republika
Riešenia: build

Projekty: Výstavba a rekonštrukcia ciest
Lokácia: Slovenská republika
Riešenia: build

Projekty: Výstavba a rekonštrukcia ciest
Lokácia: Slovenská republika
Riešenia: build

Projekty: Výstavba a rekonštrukcia ciest
Lokácia: Slovenská republika
Riešenia: build

Projekty: Výstavba budov a hál
Lokácia: Slovenská republika
Riešenia: build

Projekty: Výstavba a rekonštrukcia ciest
Lokácia: Slovenská republika
Riešenia: build

Projekty: Výstavba a rekonštrukcia ciest
Lokácia: Česká republika
Riešenia: build

Projekty: Vodorovné dopravné značenie, Zvislé dopravné značenie, Bezpečnostné prvky
Lokácia: Česka republika
Riešenia: sign, safety

Projekty: Vodorovné dopravné značenie, Zvislé dopravné značenie, Bezpečnostné prvky, Dopravné stavby
Lokácia: Slovenská republika
Riešenia: sign, safety, build

Projekty: Vodorovné dopravné značenie, Zvislé dopravné značenie, Bezpečnostné prvky, Dopravné stavby
Lokácia: Slovenská republika
Riešenia: sign, safety, build

Projekty: Vodorovné dopravné značenie, Zvislé dopravné značenie, Bezpečnostné prvky
Lokácia: Slovenská republika
Riešenia: sign, safety

Projekty: Realizácie a opravy Tlmičov nárazu, Vodorovné dopravné značenie, Bezpečnostné prvky
Lokácia: Slovenská republika
Riešenia: sign, safety

PROJEKTOV
ROKOV
PRACOVNÍKOV
MECHANIZMOV

HIGH TECHNOLOGY

Transformujeme myšlienky a vízie do ocenených projektov.​