Spoločnosť

Spoločnosť začala písať svoju históriu od roku 1992 pod názvom SATES & RICHTER, ako špecializovaná firma na realizáciu vodorovného dopravného značenia. Samotný vznik naštartoval rakúsky investor RICHTER & CO, ktorého snaha bola expandovať na slovenský trh a jeho vklad do spoločnosti boli značkovacie mechanizmy a zaškolenie pracovníkov pre túto profesionálnu činnosť.

Po dvoch rokoch rakúsky investor vystúpil zo spoločnosti a následne začala podnikanie pod názvom SATES s.r.o. Už v tomto období si spoločnosť vydobila pozíciu lídra na slovenskom trhu v oblasti vodorovného dopravného značenia a výrazne napredovali aj v českej republike.

V ďalších rokoch sa spoločnosť v tejto činnosti začala presadzovať na Poľskom a Ruskom trhu. Na prelome rokov 1999-2000 úspešne rozšírili spoločnosti SATES s.r.o. svoje činnosti o realizáciu zvislého dopravného značenia, bezpečnostných prvkov – vytvorila divíziu stavebných činností so zameraním na rekonštrukciu historických námestí a plôch.
Postupne bolo zrealizovaných niekoľko desiatok miest na Slovensku a v Českej republike. V rámci týchto aktivít sa rozšírila i pôsobnosť spoločnosti na UKRAJINU.

sates-jezkoV období roku 2004 výrazne rozširuje spoločnosti činnosti vytvorením divízie pozemné stavby so zameraním na výstavbu rekonštrukcie objektov, priemyselných alebo športových hál.
Následne doplňuje spoločnosti do komplexnosti činnosť prác na letnej a zimnej údržbe ciest a komunikácií.

saroute-logoOd roku 2006 spoločnosť mení názov na SAROUTE, s.r.o. a filozofiu podnikania s maximálnym zameraním na slovenský a český trh. V nasledujúcom období spoločnosť investuje do najnovších technológií v oblasti vodorovného a zvislého dopravného značenia, obnovuje komplexne strojový park a radikálne začleňuje do svojich hlavných činností prvky exkluzivity.

Rokom 2012 je spoločnosť Saroute, s.r.o. vo všetkých svojich činnostiach profesionálne špecializovaná firma, ktorá aktívne aplikuje kvalitné, moderné technológie a bezpečnostné prvky na území slovenskej a českej republiky.

Saroute s.r.o.

Mládežnícka 326,
017 01 Považská Bystrica

IČO: 316 064 58
DIČ: 202 043 9740
IČ DPH: SK 202 043 9740

info@saroute.eu
Telefón: +421 42 4379 501-9
Fax: +421 42 4379 506
GPS: 49.121774, 18.427369

Ing. Ivan Hlavoň

+421 903 822 022

Simona Kučmová

saroute@saroute.eu
+421 911 518 392