Dopravné značenie

Vodorovné dopravné značenie

Realizujeme kvalitné a trvanlivé vodorovné dopravné značenie. Používame iba dôkladne otestované a overené materiály, ktoré aplikujeme všetkými technológiami.

Zvislé dopravné značenie

Zabezpečíme komplexne trvalé dopravné značenie, ale aj reklamné tabule. Podkladom je hliníkový alebo pozinkovaný plech s použitím kvalitnej fólie vrátane nosičov a doplňujúcich konštrukcií.

Dočasné dopravné značenie

Postaráme sa o projekty umiestnenia pre dočasné dopravné značenie od osadenia značiek a prvkov cez ich údržbu až po definitívne odstránenie.

Retroreflexné dopravné gombíky

Doplňujeme cez deň neviditeľné, v noci a za zhoršených klimatických podmienok jasne svietivé retroreflexné dopravné gombíky na vozovke.