Bezpečnostní zařízení

Svodidla

Přispěli jsme k bezpečnosti mnohých komunikací v některých evropských zemích, krátkou dodací lhůtou a následnou rychlostí v osazení svodidel.

Tlumiče nárazu

Osazováním bezpečnostních prvků do kolizních míst dálnic, jsme výrazným způsobem snížili důsledky a následky při dopravních nehodách.

Konstrukce s pasivní bezpečností

Zavedením konstrukce s pasivní bezpečností jsme schopni eliminovat vytvořenou překážku u vozovky, kterou tvoří portál velkoplošné značky nebo mýtné brány.

Jiné

Bezpečnostní prvky jejichž pomocí snižujeme možná rizika vznikající silničním provozem: směrové šipky a odrazky, dopravní kužely, stínící systém, indikátor směru, kloubové sloupky, sněhové zábrany – zásněžky…