Bezpečnostné zariadenia

Zvodidlá

Prispeli sme k zvýšeniu bezpečnosti mnohých ciest v niekoľkých európskych krajinách, krátkou lehotou dodania a následnou rýchlosťou osadenia zvodidiel.

Tlmiče nárazu

Osadzovaním bezpečnostných prvkov do kolíznych bodov diaľnic sme výrazným spôsobom znížili dôsledky a následky pri dopravných nehodách.

Konštrukcie s pasívnou bezpečnosťou

Zavedením konštrukcie s pasívnou bezpečnosťou sme schopní eliminovať vytvorenú prekážku pri vozovke, ktorú tvorí portál veľkoplošnej značky alebo mýtnej brány.

Iné

Bezpečnostné prvky doplnením ktorých znižujeme možné riziká vznikajúce cestnou premávkou: smerové stĺpiky a odrazky, dopravné kužele, tieniaci systém, indikátor smeru, kĺbové stĺpiky, snehové zábrany – zásnežky…